SAYGUN FİLARMONİ KOROSU

Saygun Filarmoni Korosu (SFK), koro şefleri Çiğdem Aytepe ve Atilla Çağdaş Değer tarafından Kasım 2014’de kurulmuştur. 2013 yılında Mozart’ın “Ave Verum Corpus” ve Bujor Hoinic’in “Gordion Kantatı” eserlerini seslendirmek üzere Müzed Muammer Sun Korosu, Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu ve Muzaffer Arkan Kızlar Korosu üyelerinin katılımıyla ortaya çıkan büyük koro, Saygun Filarmoni Korosu’unun çekirdeğini oluşturmuştur. Ulusal-uluslararası zeminde koroları ve bireyleri bir araya getirerek büyük ölçekli eserler seslendirmek, ülkemizdeki koro potansiyelini “a capella” kültürün yanı sıra orkestralı yapıtlarla da geliştirmek, koronun amaçları arasındadır.
SFK üyelerinin ortak özelliği, koro müziğine gönül vermiş ve bu alanda eğitim-deneyim sahibi koro üyeleri olmalarıdır. Üyelerin çoğunluğu çeşitli müzik okullarından mezun olmuş müzisyenler veya müzik öğrencileridir. Bununla birlikte koro deneyimleri yüksek, değişik meslek gruplarından koro üyeleri de SFK bünyesinde yer almaktadır.
Kuruluşundan itibaren Ankara’nın köklü orkestraları ve ülkemizin önde gelen orkestra şefleri ile projeler gerçekleştiren koro, başarılı icraları ile kısa sürede adını duyurmuş; 2016 yılında Donizetti Klasik Müzik ödülleri kapsamında “Yılın Korosu” ödülüne layık görülmüştür.
SFK, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi desteği ve Koro Eğitimcileri Derneği eşgüdümünde çalışmalarını sürdürmektedir.

KORO ŞEFİ:

H. ÇİĞDEM AYTEPE

Müzik eğitimine 6 yaşında Muzaffer Arkan ile çocuk korosunda başlayan Aytepe, 1997 yılında keman eğitimi aldığı Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni ve Hacettepe “Yarı Zamanlı Koro” bölümünü bitirmiş, 2003 yılında İstemihan Taviloğlu ve Turgay Erdener kompozisyon sınıflarında eğitim aldığı Hacettepe Üniversitesi ADK “Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Bölümü” lisans programından, 2009 yılında da Rengim Gökmen sınıfında eğitim aldığı “Orkestra ve Koro Şefliği” yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Aytepe, tüm eğitim süreci boyunca, Muzaffer Arkan, Sevim-Saadettin Ünal, Süreyya Çağlar, İbrahim Yazıcı, Elena Puşkova, Yiğit Aydın, Elnara Kerimova ve Ahter Destan’ın yönettiği korolarda yer almış, 1999 yılında Ankapella Korosu’nda Ahter Destan ile koro şefliği çalışmalarına başlamıştır. 2004 yılından beri aralıksız katıldığı çalıştaylarda, H.J. Lustig, F.M.Bressan, V.Nees, J.Rathbone, E.Carrasco, A.Farkas, P.Broadbent, P.Erdei, V.Hempfling, C. Pavese, L.Donati, N.Corti, B. Astulez ve R.Rasmussen gibi uluslararası üne sahip ustalarla koro şefliği yanında, orkestra şefliği ve koro besteciliği de çalışmıştır.

2005 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı’nda Öğretim görevlisi olarak çalışan Aytepe, kurum bünyesinde meslektaşı Atilla Çağdaş Değer ile korolar kurmuş, çok sayıda projeler gerçekleştirmiş, çocuklara yönelik iki kitap hazırlamış, pek çok okul ve kurum ile işbirlikli olarak koro şefliği ve eğitimciliği alanında hizmetiçi çalıştay, seminer, kurslar vermiş, değerlendirme kurullarında üye olmuştur.

Çalışmaları ile Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 2008-2009 Akademik Yılı, “Sanatta Teşvik Ödülü”ne layık görülen Aytepe, halen Hacettepe Konservatuvarı Lisans Korosu, TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu, Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu ve Saygun Filarmoni Korosu’nun şefliğini sürdürmektedir. 2018-19 sanat sezonunda TRT Çoksesli Korosu ile konuk şef olarak iki proje gerçekleştiren koro şefi; farklı koro topluluklarından projeler gerçekleştirmek üzere davetler almaktadır.

 

WEB SİTESİ:

www.saygunfilarmonikorosu.com

Category
YETİŞKİN KOROLAR
Tags
Karma Koro