MUAMMER SUN EĞİTİŞİM KOROSU

Kuruluşunun beşinci yılında, sosyal medyada paylaşılan doğaçlama tanıtım videolarının da etkisiyle MÜZED Muammer Sun Korosu’nun üye başvurularında öngörülemeyen bir artış olmuştur. Yeni üye olarak başvuran adaylara yönelik dinletiler 15-28 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmişt ancak 54 katılımcıdan yalnızca 5’i “aday üye” olarak kabul edilebilmiştir. Geri kalan adayların büyük çoğunluğunun müzik/koro deneyimlerinin çok az olduğu bu nedenle de hazırbulunuşluklarının yeterli düzeyde olmadığı saptanmış, isteyen tüm adaylara açık 4 haftalık “temel bir koro eğitimi” gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu kısa çalışmada katılımcıların, çok istekli ve enerjik oldukları gözlemlenmiş, son derece keyifli bir etkileşim gerçekleştirilmiştir. Eksiksiz devam eden 16 katılımcı ile “Muammer Sun Eğitişim Korosu” kurulmasına hep birlikte karar verilmiştir. Türünün özgün ve en uzun soluklu tek örneği olan Eğitişim Korosu’nun temel amacı üyelerinin en kısa sürede bir üst koroya geçmesini sağlamak değildir. Doğal gelişime dayalı sürecin olabildiğince keyifli, verimli ve eğitilirken eğiten bir anlayışla kurgulanması nedeniyle de “eğitişim” adı uygun görülmüştür. Koroyu kuruluşunda, Dr. Atilla Çağdaş Değer danışmanlığında, MÜZED Muammer Sun Korosu şef yardımcıları Güner Akpınar, Ece Teke ve Rafet Onur Kırdar eğitip yönetmiştir. İlerleyen yıllarda koronun yardımcı şefliğini önce Gizem Berrak Taş Güzeloğlu ve Ömürcan Edeş ardından da Muhammed Yusuf Şahin üstlenmiştir.

 

Farklı yaş ve meslek gruplarından üyelerin oluşturduğu Muammer Sun Eğitişim Korosu’nun temel dağarcığı ağırlıklı olarak çocuk şarkıları, kanonlar, marş ve türkülerden oluşturulmuştur. Zamanla bu dağarcığa, farklı kültürlerin halk ezgileri, klasikleşmiş popüler şarkılar iki ve üç partili koro eserleri ve beden müziği odaklı çalışmalar da eklenmiştir. Bu plânlı gelişim sayesinde koro üyelerinin müziksel donanımları, beğeni düzeyleri, koro çalışmalarının toplam kalitesi düzenli olarak yükselmektedir.

 

Kuruluşundan beri piyano eşliklerini Rafet Onur Kırdar’ın gerçekleştirdiği koronun piyanistliğini 2017 yılından bu yana düzenli olarak Ece Ataç, Zeynep Kanber ve Levent Kent yapmaktadır. Çalışmalarına Atilla Çağdaş Değer ve Gizem Berrak Taş Güzeloğlu şefliğinde devam eden koronun yardımcı şefliğini 2020 yılından itibaren Zümra Azizoğlu gerçekleştirmektedir. MÜZED Muammer Sun Koroları, eğitsel-sanatsal paylaşımlarını gerçekleştirmek üzere Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın desteğiyle And Sanat’ta ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesinde sürdürmektedir.

 

Muammer Sun
1932 yılında Ankara’da doğdu. 1947’de Askerî Muzıka Okuluna, 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı’na girdi; A.Adnan Saygun’un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun’un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı. Özel olarak da Kemal İlerici ile Türk Musikisi Makamları ve Armonisi konularında çalıştı. Saygun’un öğrencisi olarak 1960 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nden pekiyi derece ile mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet Konservatuvarlarında, GEE Müzik Bölümünde, Siyasal Bilimler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda, Ankara Radyosu’nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nu ve TRT Müzik Dairesini kurdu. TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemini (Murat Katoğlu ile birlikte) hazırladı, TRT’nin gerçekleştirmesini sağladı (1971).

1968’de atandığı Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirliği sırasında, Çocuk ve Gençlik Koroları Yönetmeliği’ni hazırladı. Bütün Türkiye’de 166 çocuk ve gençlik korosu kuruldu. Koro şeflerine 1968 -1969 yazlarında, Gazi Eğitim Müzik Bölümü öğretmenleriyle birlikte, iki kez yaz kursu düzenledi. Bu kurslara Gazi Müzik bölümü’nde 40, Sinop kursunda 80 olmak üzere 120 müzik öğretmeni katıldı. (166 koro, ödenekleri kesinliği için 1970’de kapatıldı. Bu korolar ve kurslara katılan müzik öğretmenleri, bugünkü Türkiye’de yaygınlaşan çocuk ve gençlik korolarının temelini oluşturdu.)

Sun, 1967 ve 69’da, biri TRT adına; öteki de TRT ve ODTÜ adına, iki büyük folklor derlemesi düzenledi; kendisi de bu derlemelere uzman derleyici olarak katıldı. Haccettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon bölümü öğretim üyeliğinden Ekim 1999’da emekli oldu. Eylül 2004’de Sun Yayınevi’ni kurdu.
Çok önemli bir müzik adamı olan Muammer Sun, TRT’nin yapımını üstlendiği ve tarihsel olarak çok büyük önem taşıyan Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinin film müziklerini de yapmıştır.

 

KORO ŞEFİ:

ATİLLA ÇAĞDAŞ DEĞER
Kendini bildiği günden beri müzik öğrenimi görmek ve öğretmen olmak istedi. Düşlerini gerçekleştirmesi pek kolay olmadı. Müzik dışında farklı işlerde çalıştı ve yaptığı her işi sevdi. Zamanı geldiğinde istifa etmenin hayatın sonu olmadığını genç yaşta deneyimledi. Bilkent Üniversitesi MSSF Koro Sanat Dalı öğrenimini tam burslu olarak tamamlaması yaşamının akışını değiştirdi. Bu toprağa ve insanına kendini hep borçlu hissederek yararlandığı olanakları paylaşmaya özen gösterdi. 15 yılı aşkın müzik (koro-solfej) eğitimciliğinde, sadece sonucun değil tüm sürecin olabildiğince keyifli, verimli, samimi, sevgi-saygı dolu geçmesi için emek verdi, vermeye devam etmekte.

İyi yaptığına inandığı işlerden biri kefir mayalamak. En sevdiği kavram ise imece. Koro müziği alanında imece ruhunu canlandıracak projeler tasarlamaya devam ediyor. Genç Koro Şefleri Akademisi, müziğimizin büyük ustalarından Muammer Sun’un deyimiyle “kendi gibi delileri peşine takarak” gerçekleştirdiği projelerden biri. Ustalarına ve varoluşunda emeği geçen herkese minnet duyuyor. Unvanlardan çok insanların neyi, nasıl, ne niyetle yaptıklarına odaklanıyor. Birlikte şarkı söylemeyi ve öğretirken öğrenmeyi, yani eğitişimi çok seviyor. Herkesin beraber şarkı söyleyebileceğine ve gülümsemenin gücüne inanıyor. GDO’suz yerel tohumlarla büyüyecek, yenilenebilir enerjili “Organik Koro Köyü”nü kafasında tasarlamaya devam ediyor ve ekliyor:

“Savaşların olmadığı bir dünyanın cennet, iyilik yapıp iyilik bulan çocukların kardeş,
sevginin her şey olduğu, doğayı sevenin yaşamı sevdiği, en güzel çiçeklerin derilip annelere verildiği, gökten düşen üç elmayı paylaşan, yerli malı kullanan, pırıl pırıl mavi göğünde, aydın yüzlü çocukların, güneşi uyandıran gençliğin, birbirlerine sevgiyle sarıldığında, uykuların daha bir ballandığı,düşler denizine doğru bin yelken açılan bir dünyam var.Önüm, arkam, sağım, solum koro. Tüm aksiliğim, katılığım, inatçılığım, bilmişliğim, hatta şımarıklığım belki biraz da bu yüzden. 41 yaşındayım, içimdeki çocuğu dinleyerek büyüyorum.”

WEB SİTESİ:
www.muammersunkorosu.com

Category
YETİŞKİN KOROLAR
Tags
Karma Koro