TÜRKİYE POLİFONİK KOROLAR DERNEĞİ DERNEK KOROSU

1989 yılında kurulan derneğin ilk korosudur. Bu güne değin değişik bankalar, çeşitli yabancı kültür merkezleri, resmi, yarı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak birçok konser gerçekleştirdi. Ayrıca TRT Ankara Radyosunda stüdyo konserleri, TV çekimleri, radyo yayınları, kaset ve cd yapımı için band kayıtları yaptı. Konser salonlarında birçok konser verdi. Koro dağarcığında, özellikle hiç seslendirilmemiş koro yapıtlarıyla derneğin amaçları doğrultusunda, ulusal müziğimizin evrensel boyut kazanmasına seçkin örneklerle yardımcı olacak yapıtlara yer vermektedir. Sanatçılarının büyük bir bölümü mesleği müzik ile ilgili olmayan değişik meslek gruplarından oluşan koro, bu yapısıyla da ülkemizde koro müziğinin her kesimce nitelikli olarak yapılabileceğinin de bir örneğini oluşturmaktadır. Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin yedi korosundan biri olan Dernek Korosu Türkiye Korolar Şenliklerinde Jüri Özel Ödülü, Entonasyon Homojenlik ve Koro Tınısı Başarı Ödülü, Müzikalite, Müzikal Dinamikler Başarı Ödülü, Sahne Hakimiyeti, Koro Disiplini Ve Görünümde Başarı Ödülü,, Özgün Yapıt Yorumlamada Başarı Ödülleri ve Prof. Hikmet ŞİMŞEK “Atatürk Müzik Devrimleri Eri” Özendirme Ödülü ve İskenderun Özel İkem Lisesi Özendirme Ödüllerini ve Koro Eserlerinin ilk Seslendirilmesinde Başarı Ödülünü almıştır. Ayrıca Mersin Polifonik Korolar Derneği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Altı Nokta Körler Derneği ‘nin düzenlediği koro şenliklerinde konserler vermiştir.

2002 yılında Danimarka’nın Randers kentinde yapılan 1.Uluslararası Koro Yarışmasında, koronun bandlarının dinlenmesiyle oluşan ön elemeyi kazandıktan sonra 7 koro arasına girerek finallerde yarışmış ve Folklorik Eserler bölümünde birinci, Dini eserler bölümünde üçüncü ve karma kategoride de dördüncü olarak ülkemizi başarı ile temsil etmiştir. Koro, Türkiye Korolar Şenliklerinde 10 yıl yer almış olmasından dolayı dernek yönetim kurulunca verilen Gümüş Madalya ile ödüllendirilmiştir.

Koroyu kuruluşundan bu güne dek Prof. Mustafa APAYDIN çalıştırıp yönetmektedir.

 

KORO ŞEFİ:

PROF. MUSTAFA APAYDIN

Çoksesli koro şefliği ile tanınan Mustafa APAYDIN 1949’da doğdu. Lisans Eğitimi Gazi Eğitim Enstitüsü 1970, Lisans tamamlama Gazi Eğitim Enstitüsü 1986, Sanatta yeterlik Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi(Ses-Koro Eğitimi) 1991, Doçent ünvanı Müzik Eğitimi(Ses-Koro Eğitimi) (Üniversite Dışı)TRT 1995, Profesör Müzik Eğitimi(Ses-Koro Eğitimi) Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
2003. 1970-1996 yılları arasında TRT Ankara Radyosu çok sesli korosunda bas-bariton ses sanatçısı olarak çalışmış, akademik çalışmalarını sanatçılığının yanı sıra dışarıdan gerçekleştirmiştir.

Bu bağlamda koro-ses sanatçısı olarak yurt içi ve dışında 100’ü aşkın konser, 50 dolayında TV programında görev almıştır. Ayrıca yerli ve yabancı çok sesli koro yapıtlarından 400 kadarının seslendirilmesinde görev almıştır. Gazi Üniversitesi ve O.D.TÜ. akademik çalışmalarını ek görev olarak sürdürmüştür. TRT Ankara Radyosu Çokseseli Müzikler Bölüm Müdürlüğü, 1981; Ç.O.M.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı; Ç.O.M.Ü Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği A.B.D. Başkanlığı görevlerini yaptı. Ayrıca Türkiye Polifonik Korolar Derneği Kurucu Üye, Genel Başkanı, Çanakkale Polifonik Korolar Derneği Kurucu Üye ve Genel Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği gibi sosyal kurum yöneticiliği üstlendi.

Türkiye’deki ödüllerinin yanı sıra “Let The Peoples Sing” Choral Competition, Avrupa Yayın Birliği Gençlik Koroları Başarı Diploması”, 1988 ; 1.Uluslararası Koro Festivali, Tür.Pol.Der.Dernek Korosu İle, “Folklorik Müzik Kategori 1.lik Ödülü” Danimarka-Randers, 1.Uluslararası Koro Festivali, Tür.Pol.Der.Dernek Korosu İle, “Dini Müzikler Kategori 3.Ödülü” Danimarka Randers, gibi
uluslararası ödüller kazandı.

WEB SİTESİ:

www.polifonik.org/korolar/dernek.htm

Category
YETİŞKİN KOROLAR
Tags
Karma Koro